Nacionaldemokratų reikalavimai
Politika piliečiams


Vokietijos Nacionaldemokratų Partija buvo sukurta 1964.11.28 Hanoveryje. Ji kilusi iš kelių įvairių partijų per susivienijimą. Iš pradžių ji turėjo nuolatinį pasisekimą ir 1969 ji turi 61 parlamentarą septyniuose land­taguose ir apie 500 atstovų komunal­iniuose parla­mentuose vakarų Vokietijoje. Bet aštunto dešimtmečio pradžioje partijai nesisekė dėl 5 % barjero ir kurstymo prieš mus.

Šiandien mūsų partija vėl yra ant sėkmės kurso. Ypač jaunuoliai įsijungia į mūsų partiją, nes jie žino, kad dabartinės partijos valdžioje atims jauniems Vokiečiams bet kokias perspektyvas.
Dabar Vokietijos Nacionaldemokratų Partija vėl turi apie šešis tūkstančius narių ir įgyja daug dėmesio per demonstracijas ir mitingus.

Informacija gatvėje
Tačiau valstybei nepatinka nacionalinė opozicija ir ji beveik visada nori nepagrįstai uždrausti mūsų aktyvumus. Tai mums dažnai reikia kreiptis į teismą, panaikinti draudimus.

Be to, šalininkai nuo kairės organizacijos smurtiškai trukdo mūsų demonstracijoms. Kai antidemokratams nepasiseka, mums galima pranešti gyventojams savo idėjas vis daugiau.

Nepakanka to, dar Vokietijos valdžia norėjo kad visai nebebūtu nacionalinės opozicijos Vokietijoje ir norėjo mūsų partiją visai eliminuoti!

2000 m. Vokietijos valdžia pateikė pasiūlymą konstitucijos teismui uždrausti mūsų partiją. Pagaliau, 2003 m. kovo 18. konstitucijos teismas atmetė valdžios pasiūlymą. Per bylą paaiškėjo, kad keletas apkaltinimų buvo padaryta pačių nuo valdžios agentų.
Todėl bylos nutraukimas konstitucijos teisme buvo nuoseklus kaip ir reikėjo tikėtis.

Po šios teisinės sėkmės mums vėl galima viltingai žiūrėti į ateitį.

Per komunalinius rinkimus 2004.6.13. NPD pasiekė miestuose iki 21 % (miestas Kenigstainas) ir rajonuose iki 9 % (Saksonijos Šveicarija raj.).

Rugsėjis 2004 Vokietijos Nacionaldemokratų Partijai buvo labai sėkmingas. Per rinkimus į Saksonijos landtagą (Vokietijos apskrities parlamentas) mūso partiją pasiekė net 9,2 % ir dabar mes turime 9 narių tame parlamente.

2006.9.17 visos kitos partijos buvo šokiruotos: NPD vėl pasisekė šešios vietos parlamente. Per rinkimus Meklenburgas-Forpomerne 7,3% nuo rinkėjus balsavo už mūso partiją. Šiuo metu (2014) NPD turi maždaug 300 atstovų komunaliniuose parlamentuose ir 5 deputatų viename landtage.NPD reikalauja nacionalinės laisvės, socialinio pagrįstumo ir teisės į suverenitetą ir laisvo apsisprendimo mūsų tautybei.

NPD reikalauja atstatyti visas Vokietijos tėvynės istorines sienas su Silezija, Pomeranija ir Rytprūsiais įskaitytinai Karaliaučiaus sritimi.

Mes norime neatidėliojamai nutraukti narystę Europos Sąjungoje ir NATO. Mes nenorime būti priklausoma dalis nuo ekonominės imperijos ES, kuri niekam neįsipareigoja

Mes esame prieš karą Afganistane.

Priešingai Mastrichto-ES mes esame už savarankiškumą, suverenitetą ir įvairią europietišką kultūrą. Mes esame už laisvas tėvynes Europoje, kur kiekvienai tautai galima ginti politinį ir ekonominį nepriklausomumą.

Mes esame prieš naujus europietiškus pinigus EURO, kurie jau turi daug mažiau perkamąją galią negu mūsų Vokietijos Markė ankščiau.

Mes neleisime panauduoti vokiečių socialinį draudimą nelegaliems imigrantams ir prieglaudų apgavikams. Vokietija Vokiečiams.

Darbo vietas reikia pasiūlyti pirma Vokiečiams.


Demonstracija Lauenburge 2007.6.2

Mes įvesime tvarką.

Mes reikalaujame būti griežtiems su kriminaliniais nusikaltėliais.

Mes esame prieš globalistinius principus. Ekonomika turi būti orientuota pagal tautas ir vietas.

Mes reikalaujame, kad valstybinė valdžia gerbtų konstituciją ir baigtų trukdyti opoziciją.

zurück |
Mark Proch am Infostand

Panik, Hysterie und die Corona-Angelegenheit
Vor Jahrzehnten las ich einige Bro­schüren und Bücher, die darüber aufklärten, daß es Kräfte in der Welt gibt, die sich orga­nisieren und Pläne entwickeln, um die Welt­herrschaft zu erringen. Um zu diesem Ziel zu gelangen, wäre es erforderlich, die Kontrolle des Geldes, der Regie­rungen, der Medien und der Sprache zu erreichen. Das alles dient dem Zweck, die Macht und damit die Kontrolle einer sich selbst als Elite empfin­dende Gruppe für sich zu erlangen.
mehr lesen...


Neue Schleswig-Holstein-Stimme erschienen!

Die aktuelle Ausgabe unserer Schleswig-Holstein-Stimme kann jetzt auch als PDF auf unserer Weltnetzseite gelesen werden. Haben sie Interesse unsere Zeitschrift regelmäßig zu erhalten, dann melden Sie sich bei uns, denn gegen einen geringen Unkosten­beitrag schicken wir Ihnen die SH-Stimme regelmäßig zu. Die aktuelle Ausgabe können Sie hier lesen: